Chemische ontbinding

Onder chemische ontbinding verstaat men chemische reacties tussen de in de gesteenten aanwezige mineralen en de lucht of het water.

Een deel van de mineralen lost hierbij op, een ander deel verbindt zich met water en atmosferische bestanddelen als koolstofdioxide en zuurstof. Hiermee gaan de mineralen nieuwe verbindingen aan. Verwering leidt dus tot de vorming van nieuwe mineralen.

Chemische ontbinding

Chemische ontbinding

Aan de hand van experimenten met veldspaat, het meest voorkomende mineraal op aarde, is dit goed te zien.

Veldspaat is een silicaat, en het hoofdbestanddeel van vele gesteenten: magmatische, sedimentaire en metamorf gesteenten. Veldspaat zit bijvoorbeeld in graniet, een vast en hard gesteente, dat ook nog uit kwarts en andere kristallen bestaat.

Onder invloed van een vochtig tropisch klimaat wordt het zo sterk ontbonden, dat men zelfs grote blokken graniet na verwering met één slag in de afzonderlijke mineralen uiteen kan doen vallen.
Bij nader onderzoek kan worden vastgesteld, dat de aanwezige veldspaatdelen gecorrodeerd zijn, en omgeven worden door een uit kleimineralen bestaande laag. De in het gesteente aanwezige kwartsmineralen blijven intact. De bij de verwering van veldspaat ontstane klei is crèmekleurig, en wordt kaoliniet genoemd, naar de berg Kao-Ling in China, waar het werd ontdekt. Hoewel het door de Chinezen al lang gebruikt werd bij het maken van keramiek, kwam het pas in de 18e eeuw in Europa.

In droge klimaatzones verweert veldspaat maar heel langzaam; dat betekent, dat water een beslissende rol speelt bij de verandering van veldspaat in kaoliniet. Ook andere silicaten verweren op dezelfde wijze als veldspaat.

Zo zijn de meeste ijzerertsen, die gebruikt worden bij de ijzer- en staalproductie, ontstaan door de omzetting van ijzerrijke silicaatmineralen, zoals bijvoorbeeld olivien (of olivijn).

Door oplossing van mineralen komt ijzer vrij. Door een chemische reactie met de zuurstof in onze atmosfeer – dit proces wordt ook oxidatie genoemd – vormen zich ijzeroxidemineralen. Deze verweren tot de roodbruine kleur van geoxideerd ijzer, zoals men bij vele gesteenten kan zien. Voorbeelden daarvan zijn de bergen van Ayer’s Rock in Midden-Australië.

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

*

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Onderdeel van Informatie Over