1401 tot 1600

1410 Filippo Brunellesci construeert rond 1410 een met verschillende veermechanismen. De uitvinding van de spiraalveeraandrijving maakt de fabricage van draagbare uurwerken mogelijk.

ca. 1447 De drukker Johannes Gutenberg uit Mainz vindt de met verwisselbare, gegoten metalen letters uit. De afzonderlijke letters worden met elkaar gecombineerd en in een raamwerk gemonteerd; het drukken zelf gebeurt met behulp van een drukpers.

1450 In Spanje wordt een draagbaar , de ”arkebus“ of ”haakbus“ gebouwd, die weliswaar door één soldaat kan worden gedragen, maar door twee man bediend moet worden.

1457 Johannes Fust en Peter Schöffer vervaardigen de eerste afdrukken in in Duitsland. Ze bestrijken gemonteerde drukplaten met twee kleuren inkt.

1482 Leonardo da Vinci treedt in dienst bij de hertog van Milaan Ludovico Sforza en ontwerpt een groot aantal verschillende en theorieën over hefboomeffecten, stromingen, hydraulica, vogelvlucht e.a.. Hij maakt schetsen voor apparaten als drukpomp, boormachine, draaibank, parachute, duikerklok en hijskraan. Hij diende de hertog tijdens talrijke militaire ondernemingen als ingenieur en architect.

1492 De Genuees Christophorus Columbus bereikt de Bahama’s, Cuba en Haïti; hij denkt een scheepsroute naar India gevonden te hebben, en noemt de bewoners »indianen«. Het continent wordt later »Amerika« genoemd.

1496 Berichten over het roken van door de indianen bereiken Europa. De indianen waren van mening, dat tabak een geneeskundige werking had, en gebruikten het bij religieuze ceremonies. Columbus observeerde de indianen bij het roken van tabak. De tabak werd in 1556 naar Spanje, en vandaar naar Frankrijk gebracht.

1500 De wordt uitgevonden door Giovanni Cavallina van Bologna. In Engeland worden fietstiften> voor het schrijven op papier gebruikelijk. In Neurenberg wordt de uitgevonden. In Japan voert men het »Soroban« in, waarvoor het Chinese »Suan-pan« als voorbeeld diende. De oorsprong van beide ligt bij de Oud-Romeinse »abacus«.

1501 De lettergieter Francesco Griffo uit Bologna ontwikkelt in Italië het .

1504 Door Leonardo da Vinci wordt behalve een vijlenkapmachine ook een geconstrueerd. Veel van zijn uitvindingen worden in zijn tijd nog niet in praktijk gebracht. In Florence voltooit de bouwmeester Cronaca het in 1489 door Benedetto da Maiano begonnen Palazzo Strozzi.

1505 Peter Henlein vervaardigt in Neurenberg het eerste , waarin het gewicht vervangen is door een veer. Een 1,5 kg zware krijgt de Duitse ridder Götz von Berlichingen als vervanging voor zijn afgeschoten rechterhand. Dit is een van de eerst vermelde voorbeelden van kunst-ledematen.

1506 Sigismund von Maltiz vindt de en een uit voor het fijnmalen van kleine steenbrokken en metaalarm erts uit de mijnen. Zes bogen van 9,5 m tot 17,3 m spanwijdte dragen de door Fra Giocondo in Parijs voltooide Pont de Notre-Dame.

1508 Dominicanen richten in Santa Maria Novella in Florence de eerste op.

1509 Leonardo da Vinci laat naar zijn plannen bij San Christoforo de eerste technisch perfecte bouwen.

1510 Leonardo da Vinci construeert tot 1519 onder andere boten> en boten>, en levert de eerste schets voor een zeeboot>. Peter Henlein perfectioneert het zakhorloge steeds verder. Beroemd wordt hij met het “Nürnberger Ei” en de steeds kleinere trommel- of doosvormige (tafel)uurwerken. De Oostenrijker Paul Dox vindt de uit. De Italiaan Paolo Azzimina doet de tijdens de Middeleeuwen in Europa in vergetelheid geraakte weer opbloeien; deze bestaat uit het beslaan van te versieren oppervlakken met dunne goud- of zilverdraden of uit het inleggen ervan in vooraf gegraveerde lijnen. Leonardo da Vinci bouwt een op een zodanige manier in een haard, dat deze, aangedreven door de opstijgende hete lucht, een draaien>.

1512 Albrecht Dürer vindt de uit.

1513 De door Urs Graf uitgevonden onderscheidt zich van de kopergravure doordat de tekening niet alleen met een naald in het metaal wordt gegraveerd, maar ook wordt geëtst.

1514 Jacob Köbel publiceert meerdere rekenboeken in Heidelberg, waarin naast Romeinse ook reeds worden gebruikt.

1515 De Duitse geograaf en wiskundige Johannes Schöner maakt de eerste , waarop al de net ontdekte en ook veelvuldig bereisde deelcontinenten Noord- en Zuid-Amerika zijn opgetekend.

1516 Frans van Taxis richt een op tussen Brussel, Verona, Rome en Napels en bezorgt zijn familie het monopolie ervan.

1517 Door het aantonen van het feit, dat versteningen resten van zeedieren uit verschillende tijdperken van de aardgeschiedenis (fossielen) zijn, waagt Girolamo Fracastoro het, de theologische zondvloedleer tegen te spreken. De Neurenbergse klokkenmaker Johann Kiefus vindt het uit, dat de tot dan toe gebruikelijke lont vervangt. De grondslagen voor latere Pruisische voor het beschermen van gebouwen tegen aanvallen met kanonnen worden door Albrecht Dürer ontwikkeld. Deze bestaan uit veelhoekige complexen van bolwerken en kazematten.

1518 De rekenmeester en toezichthouder bij de mijnen Adam Ries schrijft zijn leerboek: »Rechnung auf der linihen vnd federn«.

1520 De Duitse arts en natuurvorser Philippus Aureolus Theophrastus Paracelsus ontwikkelt een methode, die het water> bepaalt met behulp van galluszuur.

1521 De naam van de door Girolamo Fracastoro voor het eerst als beschreven »Franse Ziekte« verbreidt zich snel.

1524 Het wordt, in zijn ook in de 20de eeuw nog gebruikelijke vorm, in de arithmetica ingevoerd door de Duitse rekenmeester Adam Ries (Riese).

1525 Albrecht Dürer stelt in zijn werk »Underweysung der messung mit dem zirkel und richtscheyt in linien, ebnen vnd gantzen corporen« exacte regels voor de constructie van het op. Het door de Spaanse apotheker Felipe Guillen ontwikkelde apparaat, waarmee men in de scheepvaart de declinatie (afwijking van de magneetnaald) op zee kan vaststellen, wordt in 1537 door de Portugees Pedro Nuñes nog aanzienlijk verbeterd. Om de omtrek van de aarde van bijna nauwkeurig 40.000 km te kunnen vaststellen, bepaalt Jean Fernel het verschil in breedtegraden tussen Parijs en Amiens astronomisch, en meet tegelijkertijd de afstand tussen beide plaatsen met het meetraadje (boogmeter).

1526 Theophrastus Paracelsus voert het later vooral voor destillatie gebruikte stoombad in de chemische in.

1529 In Frankrijk bouwt men de eerste en in de huidige vorm. Hans Bullmann (volgens andere bronnen Hans Ehemann) vindt in Neurenberg het (hangslot) uit, dat zonder sleutel te openen is.

1530 De beeldsnijder Johann Jürgens in Wattenbüttel bij Braunschweig vervangt de handhaspel door het spinnewiel>. In Europa winnen de met de voet bediende spinnewielen, zoals ze in Azië al sinds ongeveer 100 jaar bekend zijn, nu terrein.

1531 De Duitse astronoom Petrus Apian raad aan, vooral bij het bekijken van zonsverduisteringen, te gebruiken. Een van zijn belangrijkste ontdekkingen is, dat de staart van een komeet altijd van de zon afgewend is.

1532 De hoogontwikkelde cultuur van de Inca’s in Peru wordt onder Francisco Pizarro vernietigd.

1532 De Neurenbergse ijzermolen wordt als met strek- en snijwerk door de Duitse humanist Helius Eobanus Hessus beschreven.

1535 De Italianen Niccoló Tartaglia en Geronimo Cardano ontwikkelen het van de derde graad.

1537 De Italiaanse wiskundige Niccolo Fontana berekent . In zijn werken »Della nuova scienza« en »Quesiti et inventioni diverse« gaat hij nog uit van cirkelboogvormige vliegbanen.

1539 De Engelsman Robert Broke giet voor het eerst loodbuizen voor onderaardse . Hiëronymus Cardanus houdt zich bezig met met de waarschijnlijkheidsproblematiek (kansberekening) in de mathematica in zijn werk »Practica Arithmeticae et mensurandi generalis«. De astronoom Alessandro Piccolomini publiceert zijn eerste .

1540 Voor het eerst probeert de Italiaanse natuurvorser Geronimo Cardano het lucht> te bepalen. De Duitse glasblazer Christoph Schürer maakt in Neudeck voor het eerst . Het blauwe glas wordt vooral gebruikt voor sierbekers en medicijnflessen. De Italiaan Giovanni Ventura Rosetti publiceert het eerste volledige werk over de (»Plieto dell’arte de’ tentori«). wordt voor het eerst genoemd in Frankrijk, als de Osmaanse heerser Suleiman de Grote de Franse koning Frans I. yoghurt voor het verlichten van zijn indigestie aanbiedt.

1543 Andreas Vesal presenteert het eerste volledige leerboek over de menselijke anatomie. De astronoom Nicolaus Copernicus legt met zijn heliocentrisch systeem de grondslag voor een nieuw wereldbeeld. Zijn belangrijkste werk wordt pas kort voor zijn dood gepubliceerd.

1544 De Duitse monnik Michael Stifel stelt in zijn werk »Arithmetica integra« de fundamenten op voor de moderne . Hij beschouwt bijv. negatieve en positieve getallen als gelijkwaardig. , in de Middeleeuwen alleen gebruikt voor kanonskogels, wordt nu ook steeds meer gebruikt voor de productie van dagelijkse gebruiksvoorwerpen.

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

*

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Onderdeel van Informatie Over