1701 tot 1800

1701 De Engelse natuurwetenschapper Isaäc Newton vindt de sextant> uit. Ole Rømer vindt de uit, een astronomisch instrument. De Italiaan Giacomo Pylarini voert bij drie kinderen, de eerste uit, met het serum van iemand, die aan koepokken lijdt.. Thomas Savery beschrijft in het tijdschrift “The Miner’s Friend” een vier jaar eerder door hem ontwikkelde , die water uit de mijnschachten pompt.

1702 De Duitse filosoof en universeel geleerde Gottfried Wilhelm Leibniz construeert een eenvoudige . De Fransman Guillaume Amontons experimenteert met een , waarbij hij de waarden door de veranderingen in de luchtdruk verkrijgt. Het is een verbetering vergeleken met Galilei’s volume-afhankelijke thermometer. Georg Ernst Stahl, professor in de medicijnen in Halle aan de Saale, formuleert de mening, dat bepaalde het fundament van alle complexe chemische substanties vormen.

1703 De Zwitser Johann Bernoulli formuleert <»het principe van het behoud van alle levende krachten«>. De Fransman De Haute Feuille plaatst in 1703 voor het eerst in Europa een voor het .

1704 De Italiaan Antonio Valsalva beschrijft voor het eerst de bouw en het .

1705 De Britten Thomas Newcomen en John Cawley bouwen op basis van een poging van Denis Papin in 1689 een rendabel werkende stoommachine, de . De Brit Stephen Hales ontdekt, dat hun voeding niet alleen uit de aarde en uit water halen, maar deze ook uit de lucht opnemen.

1706 De Brit Francis Hauksbee bouwt een machine voor het opwekken van statische .

1707 Denis Papin construeert een stoommachine> voor het oppompen van water. Op 27 september vaart hij met zijn eigen eerste boot> op de Fulda van Kassel naar Münden. De Neurenbergse instrumentenmaker Johann Ch. Denner bouwt de eerste , die haar voorlopers had in de blaasinstrumenten van de oude Egyptenaren en Grieken. De Brit John Floyer ontwikkelt een soort chronometer voor het .

1708 De Brit Abraham Darby vindt voor het de kistgieting met nat zand uit.

1809 De jonge Duitser Johann Friedrich Böttger slaagt in het maken van wit in een bakoven; in 1710 neemt hij de leiding van de porseleinfabricage in Meißen . De Braziliaanse pater Bartolomeu Lourenco de Gusmão demonstreert in Lissabon voor het eerst een met papier bespannen luchtballon>. De Italiaan Bartolomeo Cristofori ontwikkelt in 1709 de met hamermechanisme. Gottfried Silbermann verbetert tot 1750 het hamerklavier aanzienlijk, Johann Andreas Stein vindt in 1789 de pedalen uit. De Duitser Daniel Gabriel Fahrenheit vindt in dit jaar de uit.

1710 De Duitser Jakob Christof Le Blon ontwikkelt volgens het principe van de schraapkunst (mezzo tinto) een eerste methode voor de -druk.

1711 Johann Justus Parteis voert de in. De Brit Thomas Newcomen bouwt atmosferische stoommachines voor het watertransport in mijnen; deze eerste echte werken met zuigers en cilinders.

1713 Abraham Darby construeert de eerste . In Frankrijk en Nederland worden via een centrale vuurplaats in een voorhal gestookt.

1714 Gabriel Daniel Fahrenheit construeert de eerste bruikbare met temperatuurschaal en een 3-punts-ijking: de geboorte van de wetenschappelijke thermometrie. Gottfried Wilhelm Leibniz beschrijft de <(vlees)bouillon> als nuttig voedsel. De Brit Henry Mill bouwt een vroege vorm van de , die echter nauwelijks gebruikt wordt.

1715 Johann Ernst Elias Bessler »vindt« zijn beroemde »uit«.

1717 De Franse arts Gauthier bouwt het eerste voor het ontzilten van zeewater. De Engelsman Edmond Halley bouwt de eerste bruikbare klok>. De Italiaan Giovanni Lancisi formuleert de – later bevestigde – hypothese, dat steekmuggen overdragen.

1718 De Franse chemicus Étienne St. François Geoffroy stelt de eerste op, waarin chemische substanties met hun desbetreffende geneigdheid tot het vormen van verbindingen opgesomd worden.

1720 De Duitse instrumentenbouwer Jacob Hochbrucker vindt de eerste uit, waarvan de tonen door het bedienen van vijf (later zeven) pedalen een halve toon verhoogd kunnen worden. De tegenwoordige dubbelpedaalharp, die 48 snaren kan hebben, wordt in 1810 door de Fransman Sébastian Erard uitgevonden. Al rond 3000 v. Chr. bestonden er in Babylon eenvoudige harpen. De en de wielsnijmachine> komen langzamerhand op. De Brit John Cumberland krijgt een patent op een procédé voor het buigen van hout voor de scheepsbouw.

1721 De Vlaamse chirurg Jan Palfijn vindt de uit; met de lepelvormige delen wordt het hoofdje van het kind omvat om zo het persen te ondersteunen.

1725 De Schotse goudsmid William Ged vindt de uit, die het mogelijk maakt om uit gips of klei vervaardigde lettervormen door het maken van metalen afgietsels te vermenigvuldigen, en die op die manier voor het eerst massaproductie toelaat.

1726 De Brit Stephen Hales ontwikkelt voor het eerst een methode om de te meten, die hij met succes op paarden test.

1727 De filoloog Johann Heinrich Schulze vervaardigt in Halle als eerste : hij belicht een krijtpoederpapje, dat hij met chloorzilver heeft geprepareerd.

1728 Falcon uit Lyon construeert een weefgetouw> met ponskaartenbesturing voor verschillende dessins. De Engelsman John Payne smelt in een open frishaard ruw ijzer en ijzerslakken samen met toevoegsels, en loopt daarmee vooruit op het latere (v. Siemens Martin-procédé). De Britten John Payne en Major Hanburi voeren in Engeland de techniek voor het in. Aangetoond is, dat in Engelse mijnen al vanaf 1728 voor door paarden getrokken wagens gebruikt werden. Henri Pitot vindt de hoekbuis of stuwbuis uit voor het meten van de exacte in vloeistoffen. De Brit James Bradley constateert de aberratie (afwijking) van het sterrenlicht, en berekent daaruit de opnieuw; met 283.000 km/s verschilt de door hem gevonden waarde maar ca. 5% van de tegenwoordig geldende.

1729 Chester More Hall uit Essex vervaardigt als eerste , zonder echter het geheim van de vervaardigingsmethode prijs te geven. Stephen Gray bouwt in Engeland de eerste elektrische . De Britse natuurwetenschapper had tevoren het verschil tussen geleiders en niet-geleiders ontdekt. De Zwitser Leonhard Euler voert een reëel, transcendent getal in met de waarde 2,71828…; het <’Eulers getal’> e is het grondgetal van het natuurlijk logaritmestelsel en de e-functie (exponentiële functie).

1730 Thomas Godfrey, een glazenmaker uit Philadelphia, vindt de uit. De Franse natuurwetenschapper René Antoine Ferchault de Réaumur vindt de (spiritus) uit.

1731 Johann Joosten van Musschenbroek uit Holland construeert de . De Engelse opticiën John Hadley bouwt de eerste sextant>.

1733 De Britse mathematicus Chester Moor Hall construeert een verrekijker>, een telescoop zonder kleurfouten. Zijn landgenoot John Dollond bouwt vanaf 1757 achromatische lenzensystemen. De Fransman Abraham de Moivre publiceert baanbrekende bijdragen voor de . De Brit John Kay verbetert het door de uitvinding van de snel-schietspoel, ook wel weverschuitje genoemd. De Fransman Charles Francois de Cisternay Du Fay ontdekt, dat niet geleidende lichamen bij wrijving verschillend geëlektriseerd worden; gelijksoortige stoten af, ongelijksoortige trekken aan. Du Fay vermoedt een verband tussen .

1734 De Zweed Emanuel van Swedenborg publiceert het eerste handboek van de ijzersmeltkunst.

1735 Robert Boyle’s leer van de uit chemische elementen wint terrein.

1738 Daniel Bernoulli uit Zwitserland ontwikkelt zijn en de leer van de <»hydrodynamica«>. Cassini de Thury, Maraldi en Lacaille berekenen de op 332 m/s. John Wyatt vindt het uit. De Engelsman John Clayton destilleert als eerste steenkool en wint daaruit .

1740 De Zwitser Abraham Trembley ontdekt de hydra, de waterpoliep>; deze kan afgerukte lichaamsdelen regenereren, en bovendien kan men de lichaamsdelen van twee poliepen – net als bij planten – samenvoegen.

1741 Over de rivier de Tees in Engeland wordt de eerste brug> van Europa gebouwd. De Engelsman William Browning laat als eerste koolzuur in normaal bronwater blazen, en laat er daarna flessen mee vullen. Daarmee heeft hij het water> uitgevonden.

1742 De Zweedse astronoom Anders Celsius stelt de voor. De Duitse mathematicus Christian Goldbach formuleert een probleem van de analytische : elk even getal, groter dan 2, is uit te drukken als de som van twee primaire getallen.

1743 In India laat Sawei Jai Singh II het laatste van vijf grote observatoria oprichten.

1744 De Franse geograaf Cassini leidt de eerste geografische meting van een land, de triangulatie van Frankrijk. De eerste moderne van het avondland ontstaat.

1745 De Duitser Ewald Georg von Kleist en de Nederlander Pieter van Musschenbroek construeren onafhankelijk van elkaar de zogenoemde Kleistische of Leidse flessen. De eerste zijn uitgevonden.

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

*

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Onderdeel van Informatie Over